Wednesday, April 13, 2011

Pom Pon garlend

גרלנדה אביבית בציבעוניות האהובה עלי ביותר .פונפונים הם אחד מהחולשות שלי אוהבת אותם ללא סיבה ברורה ,הם עגולים רכים ושובבים ,הכנתם היא סוג של תרפיה שלעצמה ,קצת שלווה בגילגול החוט הגזירה ובסוף הגיזום לקבלת העיגול המושלם ,אין ספק ששרשרת פסטלית יכולה להאיר כל חדר,וכן לגסי הפסח זה משהוא שאני נוטה להתעלם ממנו הוא פשוט יגיע כל ההכנות למינהם נראות טיפשיות בעיני,אבל הנחמה היחידה היא שיהיו כמה ימי חופש להשתעשע עם הילדים שכבר מתחילת השבוע יצאו לחופשה שלושה שבועות של הפקות לא נורמלי אבל מציאותי   

No comments:

Post a Comment