Monday, April 18, 2011

איך יודעים שבא אביב ? חג שמח

אחד השירים הכי אהובים עלי ובכלל אביב זו התקופה היפה ביותר של השנה הפריחה עושה לי את זה ,פרחים בכל מקום מייפים את השדות החצרות היערות ואף את הכבישים,השבוע טיילנו בעיר שלושת ילדי ואני וכל הדרך שרנו את השיר המקסים הזה ,כאשר שאיין מובילה כי זוכרת את כל המילים כמה נפלא ,גם פסח הגיע אז שיהיה לכולנו חג שמח ופורח

1 comment: